2020

Консолидиран финансов отчет за 2020 година

Годишен Консолидиран Финансов Отчет на Фаворит Холд АД за 2020 година. Виж приложените документи.

Отчет за 4-то Тримесечие на 2020 година

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 4-то тримесечие на 2020 година. Виж приложените документи.

Syndicate content