2020 година

Протокол за проведено ОСА на ФАВОРИТ ХОЛД АД на 30.09.2020

Фаворит Холд АД уведомява акционерите, че на 30.09.2020 година се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. За повече информация виж приложения Протокол.

Редовно Годишно Общо събрание на Акционерите на 15.09 2020 година, 11 часа , гр.София

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 15.09.2020г. в 11 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД
Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...

Syndicate content