Консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2022 година

Консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

AttachmentSize
DOKLAD_UPR_3103022Konsolidiran.doc208 KB
20220331_ConsFO_MSFO_Pojasn_bel.doc303.5 KB
20220331_ConsFO_MSFO.xls132 KB
20220331_ConsFO_FSC.xls365 KB