Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2021 година

Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2021 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

AttachmentSize
DOKLAD3112021Konsolidiran.doc215 KB
20211231_ConsFO_MSFO.xls130.5 KB
20211231_ConsFO_KFN.xls365 KB
20211231_ConsFO_MSFO_Pojasn_bel.doc276 KB