Покана за Редовно, годишно общо събрание на акционерите на 21.06.2021

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 21.06.2021 г. в 15 часа (12 часа UTC) в София, кв. “Военна
рампа”, бул. История Славянобългарска, No 8, в заседателната зала на “Котлостроене”.
Материалите за събранието са прикачени в приложенията, по - долу:

AttachmentSize
MaterialiOsa2021-2106.zip21.44 MB