Съобщение за резултата от отправено Търгово предложение към акционерите на „Котлостроене” АД към 23.03 2021

Съобщение за резултата от отправено Търгово предложение към акционерите на „Котлостроене” АД за закупуване на 23 750 броя акции от капитала на дружеството към 23.03 2021 - виж приложения документ

AttachmentSize
Favorit_Hold_TO_KOTL_Saobshtenie_Result_23.03.2021.pdf38.07 KB