Съобщение за резултата от отправено Търгово предложение към акционерите на „Котлостроене” АД

Съобщение за резултата от отправено Търгово предложение към акционерите на „Котлостроене” АД за закупуване на 23 750 броя акции от капитала на дружеството - виж приложения документ

AttachmentSize
Favorit_Hold_TO_KOTL_Saobshtenie_Result_09.03.2021.pdf36.87 KB