Отчет за 4-то Тримесечие на 2020 година

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 4-то тримесечие на 2020 година. Виж приложените документи.

AttachmentSize
DOKLAD31122020.doc209 KB
FO_20200930_MSFO.xls118 KB
FO_20200930_KFN.xls397.5 KB
FO_20200930_MSFO_BEL.doc372.5 KB