Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020

Консолидиран Финансов Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за трето тримесечие на 2020 година. Виж приложените документи.

AttachmentSize
20200930_ConsFO_MSFO_Pojasn_bel.doc289 KB
DOKLAD30092020Konsolidiran(1).doc207 KB
20200930_ConsFO_KFN.xls370.5 KB
20200930_ConsFO_MSFO(1).xls124 KB