Консолидиран Финансов Отчет за 1-во и 2-ро Тримесечие на 2020

Консолидиран Финансов Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за първо и второ тримесечие на 2020 година. Виж приложените документи.

AttachmentSize
20200331_ConsFO_KFN.xls323 KB
20200331_ConsFO_MSFO.xls130.5 KB
20200331_ConsFO_MSFO_Pojasn_bel.doc282.5 KB
DOKLAD30062020.doc202.5 KB
DOKLAD31032020Konsolidiran.doc207 KB
FO_20200630_KFN.xls751 KB
FO_20200630_MSFO.xls112.5 KB
FO_20200630_MSFO_BEL.doc303.5 KB
Vatrshna informacia-Reglament 596-2014-30-06-2020.doc52 KB
20200630_ConsFO_KFN.xls671 KB
20200630_ConsFO_MSFO.xls123.5 KB
20200630_ConsFO_MSFO_Pojasn_bel.doc286.5 KB
DOKLAD30062020Konsolidiran.doc208 KB
Vatrshna informacia-Reglament 596-2014-30-06-2020-1.doc52 KB