Протокол за непроведено ОСА на Фаворит Холд АД на 15.09.2020

Фаворит Холд АД уведомява акционерите, че насроченото за 15.09.2020 година редовно годишно общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на необходимия кворум от представени акции. Новата дата за провеждане на общото събрание е насрочена за 30.09.2020 година от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред. За повече инфомация виж приложения Протокол.

AttachmentSize
Konst_protokolOSA15092020.PDF1.1 MB