Редовно Годишно Общо събрание на Акционерите на 15.09 2020 година, 11 часа , гр.София

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 15.09.2020г. в 11 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД
Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...

AttachmentSize
PokanaOSA15092020.pdf887.91 KB
ProtokolSvOSA15092020.pdf1.8 MB
VpisvaneTRPOKANAOSA.pdf305.06 KB
Материали за сайта ОСА Фаворит Холд.pdf3.11 MB
OSA2019DVIsing.pdf364.51 KB
2019_DOKLAD_ОК_Favorit_za 2019_27.07.2020 (2).pdf255.44 KB
Dok_NovMandatUSZALDANNI.pdf7.13 MB
Doc_NovmndatNSZALDANNI.pdf7.25 MB
Приложения към ФО.pdf1.59 MB
Заверен отчет по МСС.pdf1.75 MB
Доклад политика възнаграждения ФХ.pdf716.19 KB
Доклад одитор.pdf3.27 MB
Декларация по 100о.pdf239.57 KB
Декларация за корпоративно управление.pdf674.61 KB
Декларация по чл.100н одитор.pdf773.83 KB
доклад за дейността на УС.pdf1.91 MB
PBelKFOFAVORIT2019.pdf1 MB
KFO2019favholdMCCzaveren.PDF1.83 MB
KDDFAVORITHOLD2019.pdf3.85 MB
Doklad_oditor.PDF2.83 MB
DEKLKORPUPR2019.pdf1.78 MB
DEKL100o.PDF743.55 KB
Dekl_oditor.PDF827.1 KB