Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 22/06/2016

Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 22/06/2016 година. Подробности относно провеждането и взетите решения :

AttachmentSize
ProtokolOSA2016.PDF2.41 MB