Общо събрание на акционерите- 6/06/2016, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 06.06.2016 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и докладите на регистрирания одитор за 2015 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и докладите на регистрирания одитор за 2015 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; 4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.; 5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2015 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2015 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2015 г.; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2016 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2016 г.

Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...

AttachmentSize
ConsOtchtUpr2015.doc248.5 KB
deklarGFO2015.doc49 KB
Dokladdeinost2015.doc143 KB
FavHold_DokladOK.PDF626.56 KB
FavHold_DokladPV.PDF944.41 KB
Favhold_PublTR.PDF50.9 KB
OSA 2016_Materiali za saita.doc98.5 KB
pokana OSA 2016.doc50.5 KB
Politika_vuznagrajdeniq2015.pdf2.41 MB
PSKGFO_2015_FHold.doc634.5 KB
signed_DOKLODITOR.PDF325.23 KB
signed_FavHold_Deklaracia.PDF85.95 KB
signed_FavHold_Pokana OSA.PDF691.65 KB
signed_FavHold_Protokol US svikvane OSA.PDF1.33 MB
signed_ZAVDOKLADODITOR.PDF308.58 KB
signed_ZAVFORMIGFO.PDF630.17 KB
signed_ZAVKGFO.PDF658.8 KB