Общо събрание на акционерите- 10/06/2014, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 10.06.2014 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:
Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу
...

AttachmentSize
PokanaOsa2014.PDF1.67 MB
Dokladdeinost2013.doc152 KB
ConsOtchtUpr2013.doc287 KB
docOdK2014.PDF624.78 KB
deklchl13.PDF535.64 KB
otchetDVI.PDF713.94 KB
matOSA.PDF895.74 KB
matOSA2.PDF731.07 KB
protOSA2014.PDF1.31 MB
signed_FOMSSZAV2013.PDF620.37 KB
signed_ODDOKLAD2013.PDF1.76 MB
signed_signed_zavdokloditorKGFO2013.PDF750.15 KB
signed_signed_zavKGFO2013.PDF687.12 KB
TRvpisvane.PDF407.65 KB