Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 26/6/2013

Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /второ заседание/ на 26/6/2013 година. Подробности относно провеждането и взетите решения :