• Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 26/6/2013

  Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /второ заседание/ на 26/6/2013 година. Подробности относно провеждането и взетите решения :

   

 • ПРОТОКОЛ от Общо събрание на акционерите- 11/06/2013, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

  ФАВОРИТ ХОЛД АД, УВЕДОМЯВА ИВЕСТИТОРИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЧЕ НАСРОЧЕНОТО ЗА 11/06/2013 ГОДИНА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, НЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ВТОРА ДАТА - 26 ЮНИ 2013 ГОДИНА ОТ 14 ЧАСА, НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.

 • Общо събрание на акционерите- 11/06/2013, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

  Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 11.06.2013 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

 • Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 3/7/2012

  Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /второ заседание/ на 3/07/2012 година. Подробности относно провеждането и взетите решения :
   
  Протокол

 • ПРОТОКОЛ от Общо събрание на акционерите- 15/06/2012, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

  ФАВОРИТ ХОЛД АД, УВЕДОМЯВА ИВЕСТИТОРИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЧЕ НАСРОЧЕНОТО ЗА 15/06/2012 ГОДИНА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, НЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ВТОРА ДАТА - 03 ЮЛИ 2012 ГОДИНА ОТ 14 ЧАСА, НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.

 • Общо събрание на акционерите- 15/06/2012, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

  Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 15.06.2012 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

 • Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 24/06/2011

  Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /второ заседание/ на 24/06/2011 година. Подробности относно провеждането и взетите решения можете да видите в съставеният протокол:
  ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРОНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 24/06/2011

 • Общо събрание на акционерите- 08/06/2011, 16:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

  Надзорният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223 във връзка с чл. 251, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 08.06.2011 г. в 16 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:
   

 • Годишно общо събрание на акционерите - 07/06/2010, 10 часа

  Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 07.06.2010 г. в 10 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:
   
  1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.;

 • Общо събрание на акционерите 15/07/2009

  Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите /второ заседание/ на 15/07/2009 година и за следните по съществени обстоятелства и взети решения:

  1. Упражнени гласове чрез представители- 4975 акции;

  2. Дивиденти - Общото събрание взе решение печалбата на дружеството за 2008 годинав размер на 74672,74 лева да остане като неразпределена печалба;

  3. Общото събрание прие промени в Устава на дружеството