• Протокол за непроведено ОСА на Фаворит Холд АД на 13/06/2017

  Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за непроведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 13/06/2017 година. Подробности относно провеждането и взетите решения :

 • Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 30/05/2017

  Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на 30/05/2017 година. Подробности относно провеждането и взетите решения :

 • Общо събрание на акционерите- 13/06/2017, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

  Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 13.06.2017 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД
  Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...

 • Фаворит Холд АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12 Май 2017 от 14 часа в гр.София

  Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 12.05.2017 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД.

  Дневният ред и материалите за събранието са приложени по-долу.

 • Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 22/06/2016

  Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 22/06/2016 година. Подробности относно провеждането и взетите решения :

 • Общо събрание на акционерите- 6/06/2016, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

  Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 06.06.2016 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

  1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и докладите на регистрирания одитор за 2015 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и докладите на регистрирания одитор за 2015 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; 4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.; 5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2015 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2015 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2015 г.; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2016 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2016 г.

  Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...

 • Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 03/07/2015

  Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /второ заседание/ на 03/07/2015 година. Подробности относно провеждането и взетите решения :

 • Общо събрание на акционерите- 15/06/2015, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

  Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 15.06.2015 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

 • Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 25/6/2014

  Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /второ заседание/ на 26/6/2013 година. Подробности относно провеждането и взетите решения :

  Протокол

  Публикация

 • Общо събрание на акционерите- 10/06/2014, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

  Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 10.06.2014 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения: