• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/favhold/public_html/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 1877.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_display_page.inc on line 481.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 82.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 609.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 128.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • Протокол за проведено, редовно Общо събрание на Акционерите на 05.07.2022

  На 5 юли 2022 г. в град София, кв. “Военна рампа”, бул. „История
  славянобългарска” No 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, на основание чл. 223 от
  Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се
  проведе редовно Общо събрание на акционерите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София,
  свикано с решение и покана на Управителния съвет на дружеството, обявена в Търговския
  регистър и Регистъра на ЮЛНЦ на 19.05.2022 г.
  - виж целия протокол в приложението

 • Протокол за непроведено ,редовно Общо събрание на Акционерите на 20.06.2022

  Констативен протокол за непроведено редовно Общо събрание на акционерите на Фаворит Холд АД на 20 Юни 2022 година. Виж приложението.

 • Консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2022 година

  Консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

 • Покана и материали за редовно Общо събрание на акционерите на 20 Юни 2022

  Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 20.06.2022 в 15 часа (12 часа UTC) в София, кв. “Военна рампа”, бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

  1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2021 г., включително доклад за политиката по възнагражденията през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2021 г., включително доклада за политиката по възнагражденията през 2021 г.;

  2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и докладите на регистрирания одитор за 2021 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и докладите на регистрирания одитор за 2021 г.;

  3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

  4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2021 г.

  5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2021 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2021 г.;

  6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2022 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2022 г.

 • Годишен Консолидиран Финансов Отчет за 2021

  Годишен Консолидиран Финансов Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 2021 година. Виж приложените документи.

 • Годишен Финансов Отчет за 2021

  Годишен Финансов Отчет на Фаворит Холд АД за 2021 година. Виж приложените документи.

 • Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2021 година

  Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2021 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

 • Отчет за 4-то Тримесечие на 2021 година

  Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 4-то тримесечие на 2021 година. Виж приложените документи.

 • Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2021 година

  Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2021 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

 • Отчет за 3-то Тримесечие на 2021 година

  Междинен Отчет за 3-то Тримесечие на 2021 година . Виж приложенията.